Black_smilee

51 tekstów – auto­rem jest Black_smi­lee.

Praw­dzi­wa sztu­ka wy­maga to­tal­ne­go ekshibicjonizmu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 maja 2012, 21:18

Praw­dzi­wa sztu­ka wy­maga to­tal­ne­go ekshibicjonizmu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2012, 21:16

Nie ma większe­go ani zła ani dob­ra niż człowiek dla dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 grudnia 2011, 11:28

Naj­piękniej­szy pre­zent ja­ki rodzic może ofiaro­wać dziec­ku to obecność. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 8 sierpnia 2011, 12:59

Przy­jaciela poz­nasz nie po tym jak po­cie­sza Cię po przeg­ra­nej tyl­ko po tym jak gra­tulu­je Ci zwycięstwa. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 2 kwietnia 2011, 16:48

Niewiarą niewie­dzy nie tłumacz. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 marca 2011, 20:23

Są błędy, których nie da się naprawić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 marca 2011, 12:58

Człowiek sta­je się sil­ny, gdy ktoś go potrzebuje. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 11 marca 2011, 12:00

Kochać to w tym, co pow­szechne, dos­trze­gać wyjątkowe... 

myśl
zebrała 80 fiszek • 15 lutego 2011, 20:24

Tęsknisz? Zaz­droszczę, bo to znaczy, że masz za kim. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 13 lutego 2011, 13:00
Black_smilee

'Dopiero późną nocą, przy szczelnie zasłoniętych oknach gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości...'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność